Redaktionen

Redaktör
Prof Jori Munukka

Redaktionssekreterare
Jur stud Joel Haldosén

Redaktionsråd
Prof Jori Munukka, ansv utg
Univ lektor Malou Andersson
Prof Eric Bylander
Docent Mia Carlsson
Prof Lars Heuman
JustR Svante O. Johansson
Prof Claes Sandgren
Docent Johan Sandstedt

Styrelse
Prof Jessika van der Sluijs, ordf
Jur kand Mattias Appelberg
Adv Jan-Mikael Bexhed
Prof Boel Flodgren
Prof Pernilla Leviner
Prof Cecilia Magnusson Sjöberg
Prof Per Jonas Nordell

Rättsfall
Univ lektor Malou Andersson
Docent Johan Sandstedt

Skiljedomsrätt
Prof Lars Heuman

Recensioner
Prof Eric Bylander
Docent Mia Carlsson