Redaktionen

Redaktör
Prof Göran Millqvist

Redaktionssekreterare
Jur stud Joel Haldosén

Redaktionsråd
Prof Göran Millqvist, ansv utg
Univ lektor Malou Andersson
Prof Eric Bylander
Docent Mia Carlsson
Prof Lars Heuman
JustR Svante O. Johansson
Prof Jori Munukka
Prof Claes Sandgren

Styrelse
Prof Jessika van der Sluijs, ordf
Jur kand Mattias Appelberg
Adv Jan-Mikael Bexhed
Prof Boel Flodgren
Prof Pernilla Leviner
Prof Per Jonas Nordell
Prof Cecilia Magnusson Sjöberg

Rättsfall
Universitetslektor Malou Andersson
Prof Jori Munukka

Skiljedomsrätt
Prof Lars Heuman

Recensioner
Prof Eric Bylander
Docent Mia Carlsson