Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Bidrag som godkänts för publicering i JT förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2023-24, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2023-24

Fel i AB 04
Andreas Magnusson och Alexander Wagner

Kommersiellt delägande av bostadsrätter och ägarlägenheter – behövs lagstiftning?
Per Norberg

Detaljplanekravet och fastighetsägarintresset Förhandsbeskedet i Kullavik
Jori Munukka

Särskild anhörigersättning – Stärkt rätt till ersättning för efterlevande anhöriga?
Rebecca Larsson

Enligt vilka principer bestäms ersättning enligt 15 § epizootilagen?
Marcus Radetzki

Bostadslägenheter som är måltavlor för kriminella gäng
Fredrik Banke

Hans-Gunnar Axberger, Statsministermordet, Norstedts, Stockholm 2022, 457 s.
Eric BylanderJT 2023-24 nr 1

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer-review)
- Rådrumsfristens startpunkt. Bör aktieägare kunna minska sina risker på borgenärernas bekostnad? av Sebastian Lindroos-Moll
- Rättshandlingsbegreppet: kriterierna av Oskar Mossberg

Artiklar
- Artskydd och ersättning i skogsbruket. Rättsläget efter Tjäderspelet i Malsättra och några olösta frågor av Jan Darpö
- Återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut av säkerhetsskäl. Utvecklingen i praxis av Carl Lebeck

Rättsfallskommentarer
- HFD 2023 ref. 25, Omsättningens betydelse för storleken på en sanktionsavgift av Kenneth Edgren
- HD:s dom den 15 juni 2023 i mål P3311-22 "Spillvattenledningen", När kan servitut åberopas för att hindra bygglov? av Amelia Krzymowska
- NJA 2023 s. 291 "Tjäderspelet i Malsättra", Ersättningsrätt vid avsaknad av ersättningsregler i vanlig lag av Marc Landeman
- NJA 2022 s. 424 "Mordet i Husum", En evidensbaserad brottmålsprocess? av Moa Lidén och Marie Allen
- NJA 2021 s. 919 "Efternamnshindret", Om fördelar och nackdelar med dubbeltydighet av Ulf Maunsbach

Skiljedomsrätt
- Uppenbart ogrundat klander av skiljedom av Ylli Dautaj och Göran Lambertz

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.