Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Bidrag som godkänts för publicering i JT förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2022-23, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2022-23

Föravtal inför äktenskapsskillnad

Det skadeståndsrättsliga föräldraansvaret och dess samspel med skadeståndets funktionerJT 2022-23 nr 2

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer-review)
- Äganderätt, målvaktsproblematik och exekutionsrättsliga utmaningar. Del 1 av Johan Sandstedt
- Mervärdesskattefordrans status i företagsrekonstruktion av Jonatan Schytzer och Mikael Ek

Artikel
- Proportionering av försäkringsersättning vid otillräckligt ansvarsförsäkringsbelopp av Christin Brohmé, Johan Gustafsson och Marcus Radetzki

Rättsfallskommentarer
- NJA 2022 s. 388 "Den svårtolkade uppsägningen", Hyresgästens uppsägning för villkorsändring av Elisabeth Ahlinder
- NJA 2022 s. 645 "Samborna på Sollerön", Kan ett samboförhållande föreligga mellan personer som aldrig haft eller velat ha sex med varandra? av Amanda Johansson Köves och Tove Lindgren
- NJA 2022 s. 10 (I och II) ”Företrädaransvar och F-skuldsanering” och ”Skälighetsprövning och F-skuldsanering”, Är det oskäligt att bedriva sin näringsverksamhet på ett försvarligt sätt? – F-skuldsanering under bedömning av Mikael Mellqvist
- NJA 2021 s. 661 "Thailandsförsäkringen", Försäkringsbolagens möjlighet att avtala bort konsumentens rätt till försäkring av Jessika van der Sluijs

Skiljedomsrätt
- Stockholm Arbitration Yearbook 2021, Axel Calissendorff and Patrik Schöldström (eds), Stockholm Arbitration Yearbook Series, Volume 3 (Kluwer Law International 2021) Daria Kozlowska-Rautiainen
- Some Notes on Procedural Order No. 1 in Arbitrations under the SCC Rules of Arbitration av Finn Madsen

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.