Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Bidrag som godkänts för publicering i JT förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2022-23, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2022-23

Risk och personskada: skadeståndsrättsliga frågeställningar i miljömedicinsk belysning
Mårten Schultz och Mattias Öberg

Johan Skog och Carl Persson, Tvistfinansiering, Norstedts Juridik 2022, 248 s.
Fanny Gleiss WilborgJT 2022-23 nr 4

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer-review)
- Finns det en värdepappersmarknadsrättslig princip om likabehandling av obligationsinnehavare? av Erik Lidman
- Nytt för gammalt-problemet och köprätten – ett finskt perspektiv av Björn Sandvik

Artiklar
- Undantag från kravet på arbetstillstånd i Sverige vid utsändning och vidaresändning av arbetare inom EU av Emil Johansson och Martina Ogenhammar
- Det skadeståndsrättsliga föräldraansvaret och dess samspel med skadeståndets funktioner av Hannah Qvarsebo
- Föravtal inför äktenskapsskillnad av Örjan Teleman

Rättsfallskommentarer
- NJA 2021 s. 597 "Mätarställningen", Konsumenträttens långa arm – återköp är inte förlikning av Kelly Chen
- NJA 2022 s. 1051 AstraZenecas tilläggsskydd och skyldigheten att begära förhandsavgörande av Claes G. Granmar
- NJA 2023 s. 21 "Skadeståndstalan efter konkursen", Vad är ett konkursbo? av Jakob Heidbrink
- NJA 2023 s. 21 "Skadeståndstalan efter konkursen", Högsta domstolen skriver om konkurslagen av Mikael Möller
- NJA 2022 s. 675 "Förväxlingen", Anstiftarens ansvar vid gärningspersonens error in persona av Erik Svensson
- HFD 2022 ref. 34, Återställande av föräldrapenningdagar av Lotta Vahlne Westerhäll

Skiljedomsrätt
- SCC Express: What dispute resolution can do to help settle, expedite, or at least streamline complex arbitration matters av Ylli Dautaj

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.