Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Bidrag som godkänts för publicering i JT förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2022-23, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2022-23

Är det oskäligt att bedriva sin näringsverksamhet på ett försvarligt sätt? – F-skuldsanering under bedömningJT 2022-23 nr 1

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskad artikel (peer-review)
- Lundaskolan och rättskällorna av David Dryselius

Artiklar
- Reformering av juristprogrammet – fokus på integration, progression och kritiskt tänkande av Per Ahlin och Gustaf Sjöberg
- Avtalstolkning i Arbetsdomstolen av Konrad Lundberg
- Löpande räkning: Är priset avtalat eller finns utrymme för att bedöma prisets skälighet? av Andreas Magnusson och Alexander Wagner

Rättsfallskommentarer
- NJA 2022 s. 522, BankID-bedrägeriet av Marianne M. Rødvei Aagaard
- NJA 2020 s. 1129 "Båthuset i Stuverum" och NJA 2022 s. 133 "Kombinationsfastigheten vid Mjösjön", Två strandskyddsmål av Girion Blomdahl
- NJA 2022 s. 354, Skatterådgivarens ansvarsbegränsning av Lars Gorton och Eva Lindell-Frantz
- NJA 2022 s. 82 "Lägenheten på Karlaplan", Ogiltighet enligt avtalslagen och övertaganderätten för makar och sambor enligt 12 kap. 47 § 2 st. jordabalken – relationen mellan allmänna regler och jordabalkens särskilda regler av Richard Hager
- NJA 2022 s. 574, Speditörpanten – en rättskällerevolution på grundval av skakig argumentation av Jakob Heidbrink
- NJA 2022 s. 1030, Byggrätten vid Campus av Marc Landeman
- NJA 2021 s. 874, "Basstationerna i Luleå", Förutsättningar för ledningsrätt avseende basstationer på byggnad av Marc Landeman

Skiljedomsrätt
- Aktieägaravtal i ett processuellt perspektiv – särskilt om skiljedomsmässighet i kontexten av tvingande regler av Niklas Arvidsson

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.