Artiklar av Andreas Rönnheden

Nr 1 2015/16

Rättsfall

s. 176 Ansvarsgenombrott och processbolag

 

Nr 1 2014/15

Rättsfall

s. 142 Preciserat revisorsansvar: Ersättningsberättigad krets och kausalitetsprövning i flera led