Artiklar av Fredrik Morawetz

Nr 1 2014/15

Expertgranskad artikel

s. 88 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt