Artiklar av Helena Jung Engfeldt

Nr 3 2013/14

Rättsfall

s. 644 Mjukvarupatent i amerikansk appellationsdomstol – osäkert rättsläge för patentkrav