Artiklar av Steinar Taubøll

Nr 1 2013/14

Recension

s. 197 Marie Jacobsson, Folkrätten, havet och den enskilda människan, Liber, 2009, 124 s.