Artiklar av Susanna Lindroos-Hovinheimo

Nr 3 2011/12

Recension

s. 707 Joel Samuelsson, Tolkningslärans gåta – En studie i avtalsrätt, Iustus Förlag, 2011, 215 s.