Artiklar av Christina Blomkvist

Nr 4 2015/16

Rättsfall

s. 893 Gäller avtal trots att de upphört?

 

Nr 3 2012/13

Skiljedomsrätt

s. 691 Prövning av bevisbetydelse och laglighet vid edition – gränsdragningen mellan domstolars och skiljenämnders kompetens

 

Nr 2 2011/12

Artikel

s. 299 Med vederbörlig omsorg – en skiljedom om due diligence