Artiklar av Niklas Elofsson

Nr 3 2014/15

Skiljedomsrätt

s. 631 Tvistlösningsklausuler i kommersiella avtal

 

Nr 3 2010/11

Skiljedomsrätt

s. 732 Klandrade skiljedomar mellan 1999 och 2009 – särskilt om skiljemäns uppdragsöverskridanden och handläggningsfel