Artiklar av Paul Forsberg

Nr 2 2010/11

Debatt

s. 559 Några reflektioner med anledning av ändringen av 29 kap. 4 § brottsbalken