Artiklar av Torsten Bjerkén

Nr 4 1993/94

Recension

s. 861 Eivind Smith: Høyesterett og folkestyret. Prøvingsretten overfor lover