Artiklar av Per-Henrik Schönberg

Nr 1 2009/10

Debatt

s. 223 Ersättningsrätt vid hävning av entreprenad enligt AB 04/ABT 06