Artiklar av Christian Oxhamre

Nr 1 2009/10

Debatt

s. 188 Överlåtelser, fastighetskriser och semestrar. En analys av JB 12 kap. 32 § 2 st.