Artiklar av Bo Linander

Nr 4 2014/15

Rättsfall

s. 925 Entreprenörens bedömning av okända förhållanden

 

Nr 1 2009/10

Rättsfall

s. 104 Entreprenör ansvarig för olämplig konstruktion