Artiklar av Katrin Lainpelto

Nr 3 2018/19

Expertgranskad artikel

s. 587 Behandlas lika fall olika? Social oro som felkälla i bevisvärderingssammanhang

 

Nr 1 2009/10

Rättsfall

s. 95 Nya sexualbrottsprejudikat?