Artiklar av Hans-Gunnar Axberger

Nr 1 2022/23

Recension

s. 191 Karolina Stenlund, Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten (ak.avh.), Iustus 2021, 585 s.

 

Nr 3 2015/16

Rättsfall

s. 642 Husrannsakan, källskydd och HD:s nya stil, NJA 2015 s. 631

 

Nr 4 2012/13

Rättsfall

s. 893 Mangamålet

 

Nr 4 2006/07

Debatt

s. 975 Feryal Mentes, Karin Palmgren Goohde & Jens Västberg, Felaktigt dömda

 

Nr 1 1998/99

Artikel

s. 3 Tryckfrihetsrätten, konkurrensrätten och framtiden

 

Nr 4 1997/98

Artikel

s. 927 Den s.k. indirekta tobaksreklamens tryckfrihetsrättsliga ställning

 

Nr 1 1997/98

Artikel

s. 3 Tryckfrihetsrätten, konkurrensrätten och framtiden

 

Nr 4 1994/95

Rättsfall

s. 716 Ära och integritet

 

Nr 4 1993/94

Recension

s. 853 Rolf Höijer: Ombudsmannen i rättsstaten