Artiklar av Eva Moberg

Nr 3 2008/09

Debatt

s. 728 Bevisbörda vid fel? – Några synpunkter på presumtionsregeln i 20 a § konsumentköplagen