Artiklar av Ulf Franke

Nr 3 2008/09

Skiljedomsrätt

s. 677 Kan part instämma skiljeman och få ett arvodesbeslut fattat av ett skiljedomsinstitut omprövat av allmän domstol?