Artiklar av Helén Örnemark Hansen

Nr 3 2008/09

Rättsfall

s. 669 Omvandling av livstidsstraff – en fråga om villkorlig frigivning