Artiklar av Jan-Olof Sundell

Nr 4 2011/12

Recension

s. 952 Dieter Strauch, Mittelalterliches nordisches Recht bis 1500. Eine Quellenkunde, De Gruyter, Berlin/New York 2011, 886 s.

 

Nr 2 2011/12

Recension

s. 433 Knut Olivecrona, Hågkomster samlade från en lång lefnad. Utgivna av Carl Frängsmyr, Svenska lärde, Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien i samverkan med bokförlaget Atlantis, 2008, 506 s.

 

Nr 1 2008/09

Recension

s. 191 Lars Björne, Realism och skandinavisk realism. Den nordiska rättsvetenskapens historia del IV 1911–1950, Institutet för rättshistorisk forskning, Stockholm 2007, 732 s.

 

Nr 3 2004/05

Rättsfall

s. 668 Duger ledningsrättslagen för 3G-mobiltelefoni?

 

Nr 4 2003/04

Recension

s. 959 Lars Björne: Den konstruktiva riktningen. Den nordiska rättsvetenskapens historia del III 1871-1919, Rättshistoriskt Bibliotek 60, Lund 2002 552 s.

 

Nr 2 2001/02

Recension

s. 444 Jonas Nordquist: Domstolar i det svenska politiska systemet. Om demokrati, juridik och politik under 1900-talet

 

Nr 4 1999/00

Recension

s. 953 Roddy Nilsson: En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet

 

Nr 1 1999/00

Recension

s. 187 Lars Björne: Brytningstiden. Den nordiska rättsvetenskapens historia del II

 

Nr 3 1998/99

Recension

s. 712 Maija Runcis: Steriliseringar i folkhemmet

 

Nr 3 1997/98

Recension

s. 858 Mats Kumlien: Uppfostran och straff. Studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

 

Nr 2 1997/98

Rättsfall

s. 496 Norra länkenmålet

 

Nr 1 1997/98

Recension

s. 237 Lars Björne: Patrioter och institutionalister. Den nordiska rättsvetenskapens historia del 1. Tiden före år 1815

 

Nr 1 1996/97

Recension

s. 178 Göran Inger: Erkännandet i svensk processrättshistoria del 2 1614 – 1948

 

Nr 3 1995/96

Recension

s. 865 Margareta Bertilsson (red): Rätten i förvandling. Jurister mellan stat och marknad

 

Nr 1 1995/96

Recension

s. 199 Dieter Simon (red): Rechtswissenschaft in der Bonner Republik. Studien zur Wissenschaftsgeschichte der Jurisprudenz

 

Nr 4 1994/95

Recension

s. 793 Rudolf Thunander: Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699

 

Nr 1 1994/95

Artikel

s. 95 Legalitetsprincipen inom svensk straffrättshistoria

 

Nr 4 1993/94

Recension

s. 857 Roger Qvarsell: Utan vett och vilja. Om synen på brottslighet och sinnessjukdom

 

Nr 2 1993/94

Recension

s. 400 Lars Björne: Nordisk Rättskällelära. Studier i rättskälleläran på 1800-talet

 

Nr 1 1993/94

Recension

s. 245 Ditlev Tamm: Retsvidenskaben i Danmark—en historisk oversigt

 

Nr 5 1992/93

Recension

s. 944 Roland Schött: Edmund Burke och det tidiga tyska kodifikationsmotståndet

 

Nr 4 1992/93

Debatt

s. 749 Töllborg och den politiska demokratin

 

Nr 4 1991/92

Recension

s. 734 Alfons Bürge: Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert. Zwischen Tradition und Pandektenwissenschaft, Liberalismus und Etatismus

 

Nr 4 1990/91

Recension

s. 705 Bruce W Frier: The Rise of the Roman Jurists. Studies in Cicero’s pro Caecina

 

Nr 3 1990/91

Recension

s. 537 Franz Wieacker: Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung. Jurisprudenz und Rechtsliteratur. Erster Abschnitt. Einleitung—Quellenkunde—Frühzeit und Republik

 

Nr 1 1990/91

Recension

s. 146 Elsa Sjöholm: Sveriges Medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling

 

Nr 2-3 1989/90

Recension

s. 369 Erik Anners: Från lagtolkning till lagstiftning – Högsta domstolen och godtrosförvärven