Artiklar av Jakob Heidbrink

Nr 4 2022/23

Rättsfall

s. 864 Vad är ett konkursbo? Skadeståndstalan efter konkursen

 

Nr 1 2022/23

Rättsfall

s. 122 Speditörpanten – en rättskällerevolution på grundval av skakig argumentation

 

Nr 1 2021/22

Debatt

s. 278 EU-advokatens överklagande (HD:s dom i mål Ö 5910-20)

 

Nr 1 2018/19

Rättsfall

s. 137 Ett avtal i gränslandet mellan offentlig och privat rätt

 

Nr 4 2016/17

Artikel

s. 842 Vanlig delgivning av uppsägning av hyreslokal – Inte samma sak som processrättslig delgivning?

 

Nr 1 2014/15

Expertgranskad artikel

s. 58 Mer om det förvaltningsrättsliga avtalet

 

Nr 4 2013/14

Rättsfall

s. 909 Anslutningsavgifter på elmarknaden: vem prövar, när och hur?

 

Nr 1 2013/14

Expertgranskad artikel

s. 101 Det järnvägsrättsliga trafikeringsavtalet: ett förvaltningsrättsligt avtal

 

Nr 1 2012/13

Expertgranskad artikel

s. 56 Järnvägsnätsbeskrivningens kontraktsrättsliga konsekvenser

Recension

s. 215 Nils Larsson & Stieg Synnergren, Upplåtelser för ledningar i praktiken, Norstedts Juridik, 2011, 161 s.

 

Nr 4 2010/11

Artikel

s. 858 Tankar om kontraktfordringars uppkomst

 

Nr 1 2008/09

Rättsfall

s. 100 Transporträttslig preskription för en produktskada? Det beror på…

 

Nr 4 2007/08

Recension

s. 962 Erika P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden. En civilrättslig studie av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter (ak.avh.), Iustus förlag, Uppsala 2007, 494 s.

 

Nr 4 2003/04

Recension

s. 942 Adrian A.S. Zuckerman, Civil Procedure, LexisNexis UK, London 2003. 972 s.

 

Nr 1 2002/03

Rättsfall

s. 140 I gränsmarkerna mellan preskription och novation — återuppväckande av preskriberad fordran i konsumentförhållanden

 

Nr 1 2001/02

Debatt

s. 196 Preskription enligt 18 kap. 9 § handelsbalken – ett bidrag till diskussionen om kravet på uppdragstagarens egendomsförvaltning