Artiklar av Juha Karhu

Nr 3 2007/08

Recension

s. 754 Jori Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure förlag, 2007, 575 s.