Artiklar av Erik Danhard

Nr 3 2011/12

Artikel

s. 513 Lönegaranti och utdelning vid konkurs – dissonans i lagtext och kontext med anledning av EU-rättslig direkt effekt

 

Nr 3 2007/08

Rättsfall

s. 668 Förmånsrätt för lön