Artiklar av Eric Bylander

Nr 3 2011/12

Artikel

s. 503 Avgöranden utan plenum i Högsta domstolen

 

Nr 1 2010/11

Rättsfall

s. 111 Högsta domstolens dubbelbestraffningsbeslut som bidrag till ledning av rättstillämpningen

 

Nr 3 2007/08

Rättsfall

s. 660 Part närstående vittne. Handtag, famntag, klapp eller kyss?