Artiklar av Catharina Månsson

Nr 3 2007/08

Rättsfall

s. 648 Påföljder för unga lagöverträdare – ett par nya rättsfall från HD angående tillämpningen av ungdomstjänst