Artiklar av Erik Ficks

Nr 3 2013/14

Debatt

s. 736 Avtal om att lösa en tvist genom medling utgör inte rättegångshinder eller hinder mot skiljeförfarande

 

Nr 1 2007/08

Debatt

s. 232 Medling i allmän domstol