Artiklar av Sandra Friberg

Nr 1 2013/14

Rättsfall

s. 138 Oaktsamma och hänsynslösa kränkningar

 

Nr 4 2010/11

Rättsfall

s. 891 Skadestånd vid inbrott

 

Nr 3 2010/11

Rättsfall

s. 713 Straffmätning – om övervärden och andra värden

 

Nr 1 2007/08

Rättsfall

s. 117 Kränkningsersättning vid sexuellt utnyttjande av barn – ”Das Ding an sich”