Artiklar av Jessika van der Sluijs

Nr 2 2023/24

Rättsfall

s. 453 Vad krävs för att ett skadeståndskrav ska anses framställt mot ansvarsförsäkrad? Skadan på kulturbyggnaden

 

Nr 1 2023/24

Recension

s. 224 Annette Tiljander, Pensionsstiftelser, Norstedts Juridik 2021, 164 s.

 

Nr 2 2022/23

Rättsfall

s. 389 Försäkringsbolagens möjlighet att avtala bort konsumentens rätt till försäkring. Thailandsförsäkringen

 

Nr 2 2019/20

Rättsfall

s. 464 Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen

 

Nr 3 2017/18

Artikel

s. 549 Större perspektiv och kritiskt förhållningssätt i juristutbildningen

 

Nr 2 2017/18

Rättsfall

s. 425 När ”inträffar” en ren förmögenhetsskada?

 

Nr 1 2015/16

Artikel

s. 88 Trajectories – rättens rörelseriktning som relevant bedömningsinstrument

 

Nr 1 2014/15

Debatt

s. 238 Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – Avtals- och näringsrättsliga aspekter

 

Nr 3 2013/14

Rättsfall

s. 674 Normkonkurrens i preskriptionsrätten – in dubio dubbla spår

 

Nr 3 2012/13

Artikel

s. 563 Från ”att tänka som en jurist” till ”att vara en jurist”: några förslag till reformering av juristprogrammet vid Stockholms universitet

 

Nr 1 2011/12

Rättsfall

s. 160 Utgör en vitesklausul en ansvarsbegränsning och i så fall mot vem?

 

Nr 2 2010/11

Artikel

s. 296 Soft law-reglering av försäkringsrätten

 

Nr 1 2010/11

Rättsfall

s. 153 När är en försäkringstagare ”verklig ägare” till en bil i försäkringsvillkorens mening?

 

Nr 3 2009/10

Rättsfall

s. 682 Förlikning medförde att ansvarsförsäkringsersättning uteblev

 

Nr 1 2009/10

Rättsfall

s. 118 Avstående från preskriptionsinvändning och direktkrav

 

Jubileumshäfte 2007

Artikel

s. 54 Eviga frågor inom skadestånds- och försäkringsrätt