Artiklar av Christoffer Wong

Nr 2 2012/13

Rättsfall

s. 442 Straffbar förberedelse och straffbart innehav

 

Nr 4 2003/04

Rättsfall

s. 924 Den magiska formeln har förlorat lite av sin magi – nya prejudikat om det straffrättsliga begreppet ”gemensamt och i samförstånd”

 

Nr 3 1998/99

Artikel

s. 596 Innehav av barnpornografi