Artiklar av Annamaria J. Westregård

Nr 4 2006/07

Artikel

s. 876 En analys av samspelet mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler vid uppsägning och omplacering