Artiklar av Christian Diesen

Nr 3 2015/16

Rättsfall

s. 666 Balkongfallet – ett riktigt bevisprejudikat

 

Nr 3 2013/14

Rättsfall

s. 638 Resning till men

 

Nr 2 2013/14

Debatt

s. 452 Ny våldtäktslag klarar inte konventionskrav

 

Nr 3 2011/12

Artikel

s. 531 För och emot nämndemän

Recension

s. 690 Sven Å. Christianson och Marika Ehrenkrona, Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet och tillförlitlighet, Norstedts Juridik, 2011, 269 s.

 

Nr 4 2010/11

Debatt

s. 997 Om rätten till korrekt översättning

 

Nr 1 2010/11

Rättsfall

s. 124 Viktigt med personlig närvaro för tilltalad i hovrätten

 

Nr 3 2009/10

Artikel

s. 502 Precision i straffprocessen – om gärningsbeskrivning, bevisuppgift och förebringande av förundersökningsutsaga

 

Nr 4 2008/09

Rättsfall

s. 883 Excess i dissenser

 

Nr 1 2008/09

Rättsfall

s. 86 HD tillåter karaktärsbevisning

 

Nr 1 2006/07

Debatt

s. 231 Inga bevis för oskyldigt dömda

 

Nr 4 2003/04

Rättsfall

s. 890 DNA-bevis är inte alltid starka

 

Nr 1 2002/03

Debatt

s. 211 Bristande professionalism – om utredning, objektivitet, resning och bevisvärdering i fallet med den livstidsdömde hemvårdaren

 

Nr 3 2001/02

Recension

s. 678 Pär Anders Granhag: Vittnespsykologi

s. 678 Leif A. Strömwall: Deception detection. Moderating Factors and Accuracy

 

Nr 1 2001/02

Artikel

s. 15 Terapeutisk juridik

 

Nr 3 2000/01

Rättsfall

s. 626 Göteborgsbranden, Malexander- och Söderbergsmorden – svåra mål i teorin, enkla i praktiken?

 

Nr 2 1999/00

Artikel

s. 298 Bevisvärdering och vittnespsykologisk utsageanalys

 

Nr 4 1998/99

Recension

s. 997 Bengt Lindell: Civilprocessen

 

Nr 1 1998/99

Artikel

s. 21 HD:s beslut i Christer Pettersson-ärendet klargör orubblighetsprincipens primat

Debatt

s. 264 Bevare oss för charlataner! Slutreplik om ”Hemligheter och minnen”

 

Nr 3 1997/98

Recension

s. 851 Lena Hellblom Sjögren: Hemligheter och minnen. Att utreda tillförlitlighet i sexualbrottmål

 

Nr 2 1997/98

Recension

s. 560 Torbjörn Andersson: Rättsskyddsprincipen – EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilprocessuellt perspektiv

 

Nr 2 1996/97

Debatt

s. 525 Utom rimligt tvivel – om beviskrav och bevisvärdering i brottmål

 

Nr 3 1995/96

Recension

s. 880 Börje Leidhammar: Bevisprövning i taxeringsmål

 

Nr 1 1995/96

Recension

s. 179 Rolf Bender & Armin Nack: Tatsachenfeststellung vor Gericht, Band I – II. 2. Auflage