Artiklar av Herbert Jacobson

Nr 2 2012/13

Expertgranskad artikel

s. 332 Att finna, att fastställa innehållet i främmande rätt

 

Nr 3 2009/10

Rättsfall

s. 666 Beräkning av preskriptionstid för regresskrav enligt trafikskadelagen – en pragmatisk tolkning

 

Nr 4 2005/06

Rättsfall

s. 889 Vad kan en skadevållare behöva veta om sin förpliktelse?