Artiklar av Anders Victorin

Nr 1 2004/05

Rättsfall

s. 164 Två fall om benefik nyttjanderätt

 

Nr 4 2003/04

Artikel

s. 878 Hyresgästens ställning när hyresrätten fallit efter överlåtelse, exekutiv auktion eller fastighetsreglering

 

Nr 2 2002/03

Rättsfall

s. 427 Dold samäganderätt utesluten mellan juridiska personer – men associationsrättsliga principer kan ge motsvarande resultat

 

Nr 4 2000/01

Rättsfall

s. 951 När uppstår bundenhet vid successivt undertecknande av köpehandlingar vid fastighetsköp?

 

Nr 1 1999/00

Rättsfall

s. 163 Brf S:t Erik ./ . HSB Stockholm ek.för.

s. 168 Hyressättning inom S:t Eriks sjukhusområde

 

Nr 1 1998/99

Skiljedomsrätt

s. 187 Skiljedom

 

Nr 2 1996/97

Recension

s. 486 Bertil Bengtsson: Grundlagen och fastighetsrätten

 

Nr 3 1995/96

Rättsfall

s. 832 Utmätning av pantsatt andel i bostadsrätt

s. 835 Köp av lägenhet i bostadsförening

 

Nr 2 1993/94

Debatt

s. 427 Varför skulle en miljöbalk behövas?

 

Nr 1 1993/94

Artikel

s. 18 Bruksvärdehyra—en sorts högre marknadshyra

 

Nr 2 1992/93

Artikel

s. 369 En lagstiftning för envar? Om hyreslagstiftningen som rättspedagogiskt forum

 

Nr 4 1991/92

Recension

s. 728 Bertil Bengtsson: Ersättning vid offentliga ingrepp 2. Allmänna ersättningsprinciper

 

Nr 3 1991/92

Rättsfall

s. 487 Betydelsen av byggnadsår och ytskillnader vid bruksvärdering

 

Nr 2 1991/92

Recension

s. 355 Folke Grauers: Fastighetsköp. Tolfte upplagan

 

Nr 2 1990/91

Notis

s. 387 Kort information om Juristernas Hus

 

Nr 1 1990/91

Skiljedomsrätt

s. 114 Skiljedom den 10 augusti 1989 i tvist mellan S och BRF B angående ogiltighetsförklaring av fastighetsförvärv m m

 

Nr 4 1989/90

Debatt

s. 571 Primärförhandlingar, information och tystnadsplikt

 

Nr 2-3 1989/90

Debatt

s. 386 Langborger case—en kommentar ur hyresrättslig synvinkel

Notis

s. 419 Juristernas Hus

 

Nr 1 1989/90

Rättsfall

s. 120 Utmätning av bostadsrätt