Artiklar av Annette Magnusson

Nr 4 2006/07

Skiljedomsrätt

s. 912 Nya regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

 

Nr 3 2005/06

Skiljedomsrätt

s. 687 Partsbyte, bundenhet av skiljeavtal och förvirring kring denuntiationskravet