Artiklar av Ulrik Hägge

Nr 1 2014/15

Debatt

s. 233 Obeståndstidpunkten

 

Nr 2 2012/13

Debatt

s. 507 Frånträdande av avtal under företagsrekonstruktion

 

Nr 1 2009/10

Debatt

s. 170 Nackdelsrekvisitet vid återvinning i konkurs – en rättsfråga?

 

Nr 3 2006/07

Debatt

s. 793 Preskription av återvinning

 

Nr 3 2005/06

Artikel

s. 549 Säkerställande av leverantörsfordran