Artiklar av Konrad Lundberg

Nr 1 2023/24

Debatt

s. 227 Ännu något mera om tillitsfullmakt

 

Nr 1 2022/23

Artikel

s. 7 Avtalstolkning i Arbetsdomstolen

 

Nr 2 2020/21

Recension

s. 532 Anders Ingvarsson och Marcus Utterström, Tolkning av entreprenadavtal, Norstedts juridik, 2020, 231 s.

 

Nr 3 2015/16

Debatt

s. 735 Ytterligare om tillitsfullmakter

 

Nr 1 2014/15

Recension

s. 201 Marcus Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, Liber, 2014, 150 s.

 

Nr 4 2012/13

Debatt

s. 997 Avtalslagen 2010 – några synpunkter

 

Nr 4 2004/05

Debatt

s. 972 Några ytterligare reflektioner kring pengars tidsvärde