Artiklar av Per Henriksson

Nr 2 2019/20

Artikel

s. 323 Pantrealisation av onoterade aktier och aktieägarlån

 

Nr 2 2007/08

Artikel

s. 329 Pantavtal och pantrealisation

 

Nr 4 2003/04

Artikel

s. 794 Den dynamiska sakrättens syften

Debatt

s. 974 Aktiebrev, aktiebok och sakrätten