Artiklar av Martin Wallin

Nr 4 2007/08

Skiljedomsrätt

s. 943 Skiljeförfarande eller domstolsförfarande? Kommentar till en rättsfallsanalys

 

Nr 2 2004/05

Skiljedomsrätt

s. 449 Skiljemannajäv grundat på flera uppdrag från samma part eller advokatbyrå