Artiklar av Peter Eriksson

Nr 1 2005/06

Debatt

s. 249 Vad är värdet av nuvärde?

 

Nr 2 2004/05

Rättsfall

s. 404 Är tid pengar? Några reflektioner kring pengars tidsvärde i anledning av ett hovrättsavgörande