Artiklar av Carolina Saf

Nr 1 2010/11

Debatt

s. 236 Nya lagvalsregler för internationella avtal – Rom I-förordningen

 

Nr 1 2009/10

Debatt

s. 200 Vikten av en förutsebar rättstillämpning

 

Nr 1 2008/09

Debatt

s. 220 Vikten av att tillämpa gällande lagstiftning

 

Nr 4 2007/08

Rättsfall

s. 920 Ingen generell analog tillämpning av Bryssel I-förordningen

 

Nr 1 2005/06

Rättsfall

s. 158 Brysselkonventionens tillämpningsområde

 

Nr 3 2004/05

Rättsfall

s. 653 Internationell litispendens