Artiklar av Lars Hörngren

Nr 2 2003/04

Recension

s. 419 Henric Falkman, Bankrörelse – Risker och riskhantering i banker, Norstedts Juridik, 2002, 551 s.