Artiklar av Mikael Mellqvist

Nr 2 2022/23

Rättsfall

s. 377 Är det oskäligt att bedriva sin näringsverksamhet på ett försvarligt sätt? – F-skuldsanering under bedömning

 

Nr 4 2021/22

Rättsfall

s. 938 Fordran i skuldsanering ändamålsenligt behandlad – Villkorade fordringar

s. 949 Konkursprocess samt något om condictio indebiti

 

Nr 2 2021/22

Rättsfall

s. 496 Bevistillåtlighet och rättssäkerhet

 

Nr 1 2021/22

Rättsfall

s. 204 En bostadsrätt är lös egendom och dess ägare är dess ägare – NJA 2020 s. 384

 

Nr 2 2020/21

Rättsfall

s. 463 Omfattningen av abandonering enligt 3 kap. 9 § första stycket konkurslagen

 

Nr 1 2020/21

Rättsfall

s. 204 Rätt fristdag enligt 2 kap. 21 § konkurslagen – Vad betyder ett konstaterande presens?

 

Nr 4 2019/20

Rättsfall

s. 916 Enskilt anspråk i och efter en brottmålsrättegång

 

Nr 3 2019/20

Debatt

s. 776 Balkongmetoden – några kommentarer till vissa kommentarer

 

Nr 2 2019/20

Recension

s. 494 Marie Karlsson-Tuula, Den skuldsatta damen – Några insolvensrättsliga spörsmål under medverkan av Annina H. Persson, Örebro 2018, 187 s.

 

Nr 1 2019/20

Rättsfall

s. 201 Partiell fakultativ edgångsskyldighet i konkurs

 

Nr 4 2018/19

Rättsfall

s. 904 Utredningskravet i förvaltarskapsärenden

s. 918 Betalningsplanens längd vid skuldsanering

 

Nr 3 2018/19

Rättsfall

s. 663 Omprövning av skuldsanering – ett ändamålsenligt avgörande

 

Nr 4 2017/18

Rättsfall

s. 855 Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär

s. 870 Gäldenärs rådighets- och skuldsättningsförbud när konkurs inträtt mellan betalnings påbörjande och avslutande

 

Nr 3 2017/18

Rättsfall

s. 679 Om skuldsanering och skadestånd på grund av brott – Skuldsanering efter mordbrand?

Recension

s. 754 Ylva Larsson och Nils-Bertil Morgell, Skatteverket som borgenär, Wolters Kluwer, Stockholm 2016, 219 s.

 

Nr 4 2015/16

Recension

s. 976 Stefan Lindskog, Betalning – Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor, Norstedts Juridik 2014, 856 s.

 

Nr 4 2014/15

Debatt

s. 959 Domstols självständighet – konstitutionell kosmetika?

 

Nr 3 2014/15

Recension

s. 674 Torkel Gregow, Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. rättegångsbalken, Norstedts Juridik, Stockholm 2014, 252 s.

 

Nr 1 2014/15

Rättsfall

s. 136 Omedelbart ogillande av ogrundade käromål

 

Nr 4 2013/14

Rättsfall

s. 901 Säkerhet som konkurshinder

 

Nr 3 2013/14

Rättsfall

s. 663 Kan en övertagandeförklaring enligt 3 kap. 9 § konkurslagen återtas? Ett stycke konkursprocessrätt

 

Nr 3 2012/13

Rättsfall

s. 659 Är avräkning kvittning och kvittning avräkning eller är kvittning kvittning och avräkning avräkning?

 

Nr 1 2012/13

Rättsfall

s. 148 Ett krumbuktande rättsfall med lyckligt slut

Recension

s. 238 Jakob Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, Studentlitteratur, Lund, 2011, 184 s.

 

Nr 1 2009/10

Recension

s. 144 Hans Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen – En processoch insolvensrättslig manual, Norstedts Juridik, 2009, 189 s.

 

Nr 4 2006/07

Debatt

s. 994 Ramen för ett vittnesförhör

 

Nr 2 2006/07

Rättsfall

s. 416 Garanterad ersättning för rättegångskostnader?

 

Nr 1 2005/06

Rättsfall

s. 134 Rubbad balans – skuldsanering i nytt ljus

 

Nr 3 2002/03

Recension

s. 708 Staffan Myrdal, Borgenärsskyddet. Om principerna för skyddet mot överlåtarens och pantsättarens borgenärer