Artiklar av Lars Gorton

Nr 2 2023/24

Recension

s. 485 Johan Axhamn m.fl., Ändrade förhållanden, Norstedts Juridik 2022, 296 s.

 

Nr 2 2022/23

Recension

s. 471 Konrad Lundberg, Avtalets innebörd. Inkorporering – tolkning – utfyllning (ak.avh.), Jure Förlag 2019, 456 s.

 

Nr 3 2021/22

Artikel

s. 592 Hur förhåller sig civilrättsliga avtalstolkningsregler till offentligrättsliga upphandlingsavtal? Frågan om ramavtals exklusivitet

 

Nr 4 2020/21

Artikel

s. 855 Ord betyder något – men vad? Lord Hoffman v. Lord Sumption – Några reflexioner kring avtalstolkning i engelsk rätt och rörande tillämpningen av vissa avtalsklausuler

 

Nr 3 2019/20

Recension

s. 753 Lennart Lynge Andersen, Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol, Ex Tuto København 2018 och Amund Bjøranger Tørum, Interpretation of commercial contracts, Universitetsforlaget Oslo 2019

 

Nr 2 2018/19

Recension

s. 453 Maria Vea Lund, Passivitet (ak.avh.), Cappelen Damm Akademisk forlag 2017, 742 s.

 

Nr 4 2015/16

Rättsfall

s. 893 Gäller avtal trots att de upphört?

 

Nr 4 2014/15

Artikel

s. 799 Avtalstolkning i engelsk rätt

 

Nr 2 2014/15

Recension

s. 468 Zlatko Salcic, Export credit, Insurance & Guarantees, A practitioner’s guide, Palgrave 2014, 248 s.

 

Nr 3 2011/12

Recension

s. 696 Per Samuelsson, Entreprenadavtal. Särskilt om ändrade förhållanden, Karnov Group Sweden, 2011, 394 s.

 

Nr 1 2008/09

Recension

s. 165 Philip R. Wood, The Law and Practice of International Finance Series (7 vol.), Sweet & Maxwell, London 2007

 

Nr 1 2007/08

Recension

s. 175 Anders Møllman, Certepartifortolkning – i nordisk og engelsk ret. Ak.avh. Köpenhamn 2007

 

Nr 3 2006/07

Rättsfall

s. 677 Överlåtelse av rembursfordran före konkurs – rättsverkningar och giltighet

 

Nr 2 2006/07

Recension

s. 453 Henrik Juul, Pris og kvalitet på pengeinstitutområdet och Andreas Tamasauskas, Erhvervslivets låneoptagelse, Center for kreditret og kapitalmarkedsret (CKK) – Köpenhamn 2006

s. 458 R.M. Lastra, Legal foundations of international financial stability, Oxford 2006.

 

Nr 1 2003/04

Artikel

s. 28 Remburs som betalning

 

Nr 3 2002/03

Artikel

s. 504 Negativa förpliktelser och tredje män – särskilt om överträdelse av negative pledges i finansiella avtal

 

Nr 2 2002/03

Artikel

s. 297 On demand-garanti och fullmaktsfrågor

 

Nr 3 2000/01

Artikel

s. 526 On-demand-garanti i svensk rätt – ett rättsfall

 

Nr 2 1998/99

Artikel

s. 300 Finansiella institutioners rådgivningsansvar

 

Nr 3 1996/97

Recension

s. 799 Hans Jacob Bull: Innføring i veifraktrett

s. 816 Hugo Tiberg: The law of demurrage. 4th edition

 

Nr 1 1993/94

Artikel

s. 38 Garantiregler och rembursregler