Artiklar av Henric Falkman

Nr 2 2012/13

Expertgranskad artikel

s. 295 Ramlagstiftning på försäkringsområdet – ett hot eller en möjlighet?

 

Nr 3 2010/11

Artikel

s. 600 Tillståndspliktig försäkringsrörelse. Några anmärkningar ur ett ändamålsperspektiv

 

Nr 4 2001/02

Artikel

s. 731 Bankernas skyldighet att ta emot inlåning