Artiklar av Christian Dahlman

Nr 2 2017/18

Expertgranskad artikel

s. 363 Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?

 

Nr 3 2013/14

Expertgranskad artikel

s. 561 Belastningsparadoxen – när kriminell belastning talar till den tilltalades fördel

 

Nr 2 2001/02

Artikel

s. 278 Produktsäkerhet och rättsekonomi