Artiklar av Michael Gotthardt

Nr 2 2000/01

Artikel

s. 281 Tidsbegränsade anställningar och uppsägning på grund av arbetsbrist i Tyskland och Sverige