Artiklar av Mårten Schultz

Nr 3 2012/13

Rättsfall

s. 666 Europakonventionen och skadestånd

 

Nr 2 2012/13

Rättsfall

s. 438 Frihetsberövande, ersättning och rättigheter

 

Nr 4 2010/11

Artikel

s. 870 Skadeståndsfordrans uppkomst

 

Nr 4 2009/10

Artikel

s. 846 Full ersättning för sakens värde

 

Nr 2 2008/09

Debatt

s. 465 Skadestånd contra bonos mores?

 

Nr 1 2007/08

Rättsfall

s. 140 Skadeståndsrätten i de mänskliga rättigheternas tjänst

 

Nr 2 2006/07

Debatt

s. 491 Skadeståndsrätt och feminism

 

Nr 3 2004/05

Rättsfall

s. 680 Casus mixtus cum culpa

 

Nr 3 2003/04

Rättsfall

s. 653 Skadeståndsrätt och skatterätt

 

Nr 4 2001/02

Rättsfall

s. 912 Om skadestånd vid mobbning

 

Nr 4 1999/00

Debatt

s. 986 Värden, värderingar och juridik