Artiklar av Johanna Schiratzki

Nr 1 2022/23

Debatt

s. 249 Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister – från domstolsförhandling till föräldraförhandling. Vad händer med barnets bästa?

 

Nr 1 2015/16

Rättsfall

s. 187 Hur ska en vårdnadshavare göra för att få hem ett barn som varit placerat för samhällsvård?

 

Nr 4 2012/13

Artikel

s. 796 Välfärdsrätt i Sverige

 

Nr 4 2009/10

Recension

s. 950 Mosa Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige – En internationellt privaträttslig och jämförande studie, Iustus Förlag, 2009, 421 s.

 

Nr 2 2006/07

Artikel

s. 352 Föräldraansvar – om särlevande föräldrars ansvar för sina barn

 

Nr 2 2004/05

Rättsfall

s. 433 HD om rättshjälp i mål om underhållsbidrag till barn

 

Nr 1 2004/05

Recension

s. 213 Svend Danielsen, Nordisk børneret II, Forældreansvar Et sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser af harmoniseringsmuligheder og reformbehov, utgiven av Nordiska Ministerrådet i Nord 2003:14, 392 s.

 

Nr 3 2003/04

Rättsfall

s. 642 Högsta domstolen meddelar dom om umgänge med barn – kränks Europakonventionen?

 

Nr 3 2002/03

Rättsfall

s. 657 Barnets vilja avgörande för svensk domsrätt

 

Nr 3 1999/00

Recension

s. 719 Mats Sjösten: Vårdnad, boende och umgänge

 

Nr 4 1998/99

Rättsfall

s. 973 Barnets bästa – i portalparagraf och praxis

Debatt

s. 1049 Vad betyder det att ha gemensam vårdnad?

 

Nr 4 1997/98

Artikel

s. 1101 Ny lagstiftning om vårdnad

 

Nr 2 1997/98

Rättsfall

s. 491 Social adekvans och barnets bästa – HD om omskärelse

 

Nr 3 1995/96

Recension

s. 886 Gudrun Nordborg (red): 13 kvinnoperspektiv på rätten

 

Nr 1 1995/96

Debatt

s. 257 Några reflektioner runt de legala konsekvenserna av privat insemination