Artiklar av Lars Henriksson

Nr 3 2015/16

Rättsfall

s. 679 Konkurrensrättens skiljedomsmässighet

 

Nr 3 2006/07

Artikel

s. 566 Om oskäliga priser

 

Nr 2 2004/05

Rättsfall

s. 422 I kartell mot sig själv. Kommentar till avgörandet MD 2004:21 om räckvidden av 6 § konkurrenslagen/artikel 81.1 EG

 

Nr 3 2003/04

Rättsfall

s. 612 Skälig ersättning – nya bevisbörderegler och beräkningsgrunder?