Artiklar av Torbjörn Andersson

Nr 2 1999/00

Skiljedomsrätt

s. 443 Svensk skiljedomsrätt och EG:s konkurrensrätt – reflektioner i anledning av EG-domstolens avgörande i Eco Swiss-målet

 

Nr 4 1998/99

Artikel

s. 807 EG-rätten och den svenska processrätten